Tryggare Väsby arbetar för ökad upplevd trygghet och minskad polisanmäld brottslighet samt tilltalande fysisk miljö. Inom ramen för arbetet arbetar Tryggare Väsby med klotterfria miljöer. 2021 tog Tryggare Väsby initiativ till ett samarbete med Eon och Upplands Väsby kommun där 2 000 kabelskåp sanerades. Under 2022 genomfördes en uppföljning som visar på att det fortsatt finns en problematik med klotter på kabelskåp. 

Allt fler arbetar med att smycka ut kabelskåp med konst för att motverka klotter och bidra till tilltalande fysisk miljö. Tryggare Väsby har tagit initiativ till ett samarbete med Eon, Väsbyhem, Rikshem, Kultur i Sigma och Väsby konsthall där barn och ungdomar från Sigma under sportlovet kommer att ta fram utsmyckningen under fyra konstverkstäder med temat drömstaden. Konstverken som tas fram kommer i sin tur att folieras upp på utvalda kabelskåp i centrala Väsby. 

 

 

Bild: Inbjudan till Konstverkstad Drömstaden. 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...