Tryggare Väsby arbetar för ökad upplevd trygghet och minskad polisanmäld brottslighet samt tilltalande fysisk miljö. Inom ramen för arbetet arbetar Tryggare Väsby med klotterfria miljöer. 2021 tog Tryggare Väsby initiativ till ett samarbete med Eon och Upplands Väsby kommun där 2 000 kabelskåp sanerades. Under 2022 genomfördes en uppföljning som visar på att det fortsatt finns en problematik med klotter på kabelskåp. 

Allt fler arbetar med att smycka ut kabelskåp med konst för att motverka klotter och bidra till tilltalande fysisk miljö. Tryggare Väsby har tagit initiativ till ett samarbete med Eon, Väsbyhem, Rikshem, Kultur i Sigma och Väsby konsthall där barn och ungdomar från Sigma under sportlovet kommer att ta fram utsmyckningen under fyra konstverkstäder med temat drömstaden. Konstverken som tas fram kommer i sin tur att folieras upp på utvalda kabelskåp i centrala Väsby. 

 

 

Bild: Inbjudan till Konstverkstad Drömstaden. 

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
14 mars 2023

Öppna aktiviteter i Suseboparken och Blå parken

En frisk generation är en ideell förenings som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, är k...