Om Tryggare Väsbys verksamhet

Verksamhetsmål och uppföljning

Varje år fastställs en verksamhetsplan för Tryggare Väsby på föreningsstämman. Den innehåller mål som följs upp löpande, revideras en gång per år eller oftare om det behövs.

Arbetet i Tryggare Väsby bedrivs på både kort och lång sikt. Det övergripande långsiktiga målet är en trygg och levande stadsutveckling i området för alla.

Aktiviteterna i verksamhetsplanen grundar sig i att boende och verkande ska uppleva en så hög trygghet som möjligt i föreningens område i Väsby. Kortsiktiga mål kan vara tydligt identifierade behov och där föreningen arbetar via tidsbegränsade projekt, som är särskilt sakinriktade.

Vill du veta mer om BIDs och vilka resultat man kan uppnå med samverkan? Varje område, ort eller stadsdel som samverkan på det här viset har unika förutsättningar. Fastighetsägarna Stockholm har samlat erfarenheter och goda exempel på resultat som uppnåtts genom fastighetsägarsamverkan. 

Starkare tillsammans - Tryggare och attraktivare livsmiljöer genom BID-inspirerad samverkan Stockholm april 2023

 

Om Väsby

Stationsområdet, centrala Väsby, och Sigma har en betydelsefull historia.

Väsby har sedan länge varit en plats för utveckling och tillväxt, med strategisk betydelse för hela Storstockholm. För att förvalta centrala Väsby väl måste trygghet och trivsel prioriteras. Vi vill att Väsby fortsätter vara attraktivt för de som redan bor här och de som vill flytta hit. Fastighetsägarna åstadkomma väldigt mycket med stark samhörighet och gemensamma krafter.

1866

Stambanan invigs!

Karl XV invigde stambanan mellan Stockholm och Uppsala och på den nybyggda järnvägsstationens skylt stod det Wäsby. Området fick sitt namn och orten föddes.

Foto: Roland Storms arkiv

1903

Väsbys första industri

Adam Tamm köpte Stora Vilunda år 1903 och etablerade Wäsby Verkstäder. Arbetarna själva uppförde en maskinhall som kom att kallas Mässingen.

Foto: Roland Storms arkiv

1972

Väsby centrum öppnas

Under miljonprogrammets tidiga 70-tal exploaterades Väsby. På 10 år ökade befolkningen från 13 000 till 30 000 invånare. Väsby centrum öppnades, då ägt av Väsbyhem.

Foto: Roland Storms arkiv

2005 - 2020

“Den moderna småstaden”

2005 beslutade kommunfullmäktige att anta den strategiska kommunplanen om framtidens Väsby. “År 2020 har Upplands Väsby blivit en modern småstad med den charm som man förknippar med begreppet.”

Medarbetare

Helena Kihlanki

Verksamhetsansvarig

Kontakta oss

Hitta till oss

Centralvägen 1
194 22 Upplands Väsby

Ring oss

Maila oss