Medlemskap

Vad innebär det att vara medlem i Tryggare Väsby?

Verksamhetsmålen styr den medlemsnytta som föreningen vill leverera. Och Tryggare Väsby vill erbjuda sina medlemmar konkreta fördelar tillbaka i ett medlemskap. 

Föreningen verkar för:

Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Tilltalande fysisk miljö

Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Högt anseende och status 

Dessa delmål uppnås genom en mängd olika upphandlingar, initiativ och samarbeten. Inte minst sådant som ska gynna våra medlemmar och vår kärnverksamhet.

Läs om hur vi bedrev verksamheten under förra året Tryggare Väsby verksamhetsberattelse 2020

Trygghet & Trivsel

Tryggare Väsby vill att centrala Väsby ska fortsätta vara  en plats för utveckling och tillväxt, med en regional betydelse för hela Storstockholm. För att göra detta måste trygghet och trivsel prioriteras. Och fastighetsägarna kan åstadkomma väldigt mycket med stark samhörighet och gemensamma krafter. Den som är medlem i Tryggare Väsby tillhör en plattform för samverkan, men även med direkta ekonomiska fördelar. Läs om våra medlemsförmåner!

Klotterteamet 

Tryggare Väsby har handlat upp en saneringstjänst för medlemmarnas räkning, där klottersanering inom 24 h, med klotterskydd och ommålning ingår. Leverantören arbetar också med dokumentation och kartläggning av klottret, samt polisanmäler allt. 

Entreprenaden ingår i medlemskapet och beräknas ha ett värde om ca 1.000 - 6.000 sek i månaden beroende på medlemsfastighetens storlek och läge.

Återvinningsteamet 

Den här entreprenaden hanterar underhåll, rengöring och sortering i miljöstugor som lätt blir otrygga punkter i ett bostadsområde. Dumpat avfall körs bort och obehöriga som ibland finns i miljöstugorna förebyggs genom social kontroll.

Entreprenaden ingår i medlemskapet och beräknas ha ett värde på 6.000 sek/medlem och månad. 

Seminarier och events

Tryggare Väsby kommer att genomföra 4 seminarier per år som är relevanta för medlemmarna. Seminarierna är utbildande och i syfte att dela kunskap och information för att man ska kunna ha gemensamma strategier kring hur man hanterar exempelvis otillåten andrahandsuthyrning.  

Under året planeras bl.a. ett seminarium kring otillåten andrahandsuthyrning, en utbildning som annars kostar en bostadsrättsförening pengar. Värde ca 3.000 sek/medlem och tillfälle. 

Trygghetsbesiktningar 

Trygghetsbesiktningar av medlemmarnas fastigheter, via oberoende expertis. En besiktningsman går igenom hela fastigheten ur ett byggnadstekniskt brottsförebyggande perspektiv. Besiktningen resulterar i ett kunskapsunderlag, ett protokoll som Tryggare Väsbys medlemmar får. Protokollet visar vad som måste förstärkas i fastigheten, t.ex. låssystem, källarburar eller belysning. 

Värde ca 16.000 sek/medlem

Medarbetare

Karin Göransson

Verksamhetsansvarig

Kontakta oss

Hitta till oss

Centralvägen 1
194 22 Upplands Väsby

Ring oss

Maila oss