Foto: kommunpolis Daniel och områdespolis Rille, 2020-10-01

I Väsby är det många som arbetar med trygghet på olika sätt. Det är en mängd insatser det rör sig om, både social prevention och situationell prevention. 

Kommunen har en ordnad infrastruktur för sin egen verksamhet, men arbetar mycket med samverkan tillsammans med lokala aktörer, där vi på Tryggare Väsby numera är en del. På det senaste styrelsemötet fick vi en dragning av våra adjungerade styrelsemedlemmar från kommunen och polisen, Emma Rauf Otworowski som är brottförebyggare och Daniel Wilhelmsson som är kommunpolis. De presenterade en nulägesbild av BID-området och hur de vill arbeta framåt för bästa möjliga resultat. Kan alla aktörer peka sina resurser mot de lokala utmaningar som finns, inte minst fastighetsägarna - så är det en stor fördel. 

Kommun, polis, räddningstjänst och Väsbyhem tar varje vecka fram en lokal lägesbild, som ska ge en uppfattning om var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser inträffar. Detta kallas EST (Effektiv samordning för trygghet). Händelserna registreras i ett system som heter Embrace. Dessa lägesbilder gör det lättare att se var man ska lägga sina resurser och vad de har gett för resultat.

Tryggare Väsby kommer att bidra på flera sätt, bl.a. med fokus på den yttre miljön, vilket vi hunnit göra en omgång tillsammans med områdespolisen Rille som syns till höger på bilden här ovan. Tillsammans har vi gått områdesvandringar och rapporterat till fastighetsägaren, kring avvikelser i utemiljön. Detta kommer följas upp och samarbetet kommer att fortsätta då vi har många gemensamma beröringspunkter. 

Foto: På bilden ser vi en liten del av Väsbys trygghetsgäng, med både kommunala aktörer samt Väsbyhems trivselvärdar. 2020-10-01

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...