Väsbyhem äger Sigma Centrum och har sett att centrumet har flera viktiga funktioner för Sigmaborna, men att det också finns utrymme att tillföra fler kvaliteter.

Utvecklingsarbetet har skett med en tydlig strategi där hållbarhet är i fokus, både social och ekologisk, vilket lett till att ett par spännande verksamheter etablerar sig i Sigma centrum. Kultur- och fritid från Upplands Väsby kommun har redan aktiviteter flera gånger i veckan, som bl.a. scenföreställningar och bokcirklar. Men även externa aktörer som Väsby Konsthall och ett par fristående konstnärsgrupper är på väg in.

Miljöerna på utsidan kommer möta upp de förändringar som sker på insidan av fastigheten. Väsbyhem och Tryggare Väsby (lokal fastighetsägarförening) har gått ihop för att skapa nya mötesplatser med integrerade ekosystemtjänster i den yttre miljön.

Att skapa nya sociala flöden genom nya kvaliteter och att parallellt rusta otrygga platser kommer att stärka tryggheten och ge en levande stadsutveckling.

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...