Bild: Trygghetsvandring, maj 2023

I torsdags arrangerade Tryggare Väsby en trygghetsvandring i centrala Väsby, med och vandrade var representanter från Upplands Väsby kommun (Trygghetsenheten och Gata/parkenheten), polisen, Väsbyhem, Brf Gamla Väsby 1179 och Brf Kullavägen.

En trygghetsvandring är en inventering av utemiljön, som går ut på att notera sådant som i den yttre miljön kan upplevas som otryggt. Skadegörelse, trasig belysning eller skymmande buskage är exempel på sådant som noteras. En protokollförare dokumenterar och samlar ihop det som uppmärksammas och skickar efter vandringen ut ett gemensamt protokoll. 

Reflektioner från gruppen var att de yttre miljöerna till stor del tas väl omhand, med undantag för viss typ av skadegörelse som klotter på kabelskåp och el-stationer samt klistermärken på lyktstolpar längs med vissa gator. Gruppen reflekterade även över alla fantastiska vårlökar som blommar i  planteringar och parker. Vandringen avslutades i Järnvägsparken som under senare år fått ett ordentligt lyft.

Tryggare Väsby vill tacka alla som deltog för engagemanget och ser fram emot vidare samarbete för hela och rena utemiljöer som upplevs som trygga och väl omhändertagna.   

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...