Välkommen till vår hemsida! Här kommer vi kommunicera kring vad som händer i Tryggare Väsby, lägga upp relevanta nyheter för lokala fastighetsägare av alla de slag, och för den som bor och verkar i centrala Upplands Väsby.

Angående medlemmar och medlemskap i Tryggare Väsby, så har arbetet kretsat kring vad vi vill ska bli konkret innehåll med tydliga förmåner för de fastighetsägare som äger och förvaltar fastigheter inom BID-området (= det geografiskt avgränsade området där Tryggare Väsby är verksam). Det kommer mer information om vad detta innebär inom en snar framtid. Läs mer om vår verksamhetsplan här.

Tryggare Väsby är nu i full gång med att starta verksamheten inför hösten. Vi säger varmt välkommen till ytterligare en ny medlem: Brf Gamla Väsby 1179, en bostadsrättsförening belägen längs med det strategiskt viktiga stråket Centralvägen. Nu har vi 8 medlemmar, som täcker ca 46 % av lägenhetsbeståndet inom BID-området. Både Sigma Centrum och Väsby Centrum är medlemsfastigheter, så ser man till lokalfastigheterna, är hela 77 % av med i Tryggare Väsby.

I nuläget förstår vi att det finns en oro i och med de händelser som inträffat den senaste tiden, incidenterna påverkar givetvis tryggheten i hela Upplands Väsby. Tryggare Väsby arbetar för att vara uppdaterade om vad som sker löpande. Vi vet att polisen, kommunen och Väsbyhem har ökat sin närvaro i Väsby, för att visa kommuninvånarna att man finns på plats och agerar med sina resurser.

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.