Välkommen till vår hemsida! Här kommer vi kommunicera kring vad som händer i Tryggare Väsby, lägga upp relevanta nyheter för lokala fastighetsägare av alla de slag, och för den som bor och verkar i centrala Upplands Väsby.

Angående medlemmar och medlemskap i Tryggare Väsby, så har arbetet kretsat kring vad vi vill ska bli konkret innehåll med tydliga förmåner för de fastighetsägare som äger och förvaltar fastigheter inom BID-området (= det geografiskt avgränsade området där Tryggare Väsby är verksam). Det kommer mer information om vad detta innebär inom en snar framtid. Läs mer om vår verksamhetsplan här.

Tryggare Väsby är nu i full gång med att starta verksamheten inför hösten. Vi säger varmt välkommen till ytterligare en ny medlem: Brf Gamla Väsby 1179, en bostadsrättsförening belägen längs med det strategiskt viktiga stråket Centralvägen. Nu har vi 8 medlemmar, som täcker ca 46 % av lägenhetsbeståndet inom BID-området. Både Sigma Centrum och Väsby Centrum är medlemsfastigheter, så ser man till lokalfastigheterna, är hela 77 % av med i Tryggare Väsby.

I nuläget förstår vi att det finns en oro i och med de händelser som inträffat den senaste tiden, incidenterna påverkar givetvis tryggheten i hela Upplands Väsby. Tryggare Väsby arbetar för att vara uppdaterade om vad som sker löpande. Vi vet att polisen, kommunen och Väsbyhem har ökat sin närvaro i Väsby, för att visa kommuninvånarna att man finns på plats och agerar med sina resurser.

Relaterade nyheter

12 oktober 2021

Studieplatser och läsecirklar i Sigma centrum

Sigma är också en plats för studier! Läs om vilka tider du kan komma och studera, eller om du är kvinna och vill vara med i Bibliotekets och Vägval Vuxens läsecirkel.
06 oktober 2021

Mötesplats för kvinnor i Sigma, måndagar kl. 10.00–12.00

Nya satsningar äger rum i Sigma Centrum under hösten och vintern 2021. Mötesplats för kvinnor till exempel, som äger rum varje måndag fram till den 13 december, där man ses på en gemensam fika och umgås.