Tisdagen den 16 augusti fick Väsbyhem besök av Linda Modig, Centerpartiets vice partiordförande. Hon besökte Sigma tillsammans med av Ann-Christin L. Frickner, kommunalråd Upplands Väsby (C). 

Under rundvandringen i Sigma berättade Väsbyhem om deras trivsel- och trygghetsarbete. Helena Kihlanki, verksamhetsansvarig för Tryggare Väsby var med på plats och berättade om Sigma Trädgårdspark. Ett samarbete mellan Tryggare Väsby, Väsbyhem och Bee Urban.

Foto: från vänster Azaria Bäckström, Väsbyhem, Peyman Rezapour, Ordförande Tryggare Väsby/Väsbyhem, Ann-Christin L Flickner (C), Linda Modig (C).

Sigma Trädgårdspark är en ny utemiljö bakom Sigma centrum. Projektet som nu står färdig är en del av Tryggare Väsbys arbete med att skapa tilltalande fysiska miljöer, och är ett gott exempel på aktivering av platser. Syftet med trädgårdsparken är att uppmuntra till en positiv användning av platsen, och öka genomströmning av människor på baksidan av Sigma Centrum. 

Dessutom är Sigma Trädgårdspark ett gott exempel på hur det statliga stödet till gröna och trygga samhällen som handlagts av Boverket bidragit till ökad biologisk mångfald i bostadsområden, genom tillförsel av växtbäddar, insektshotell och fågelholkar. Projektet stod färdigt i början av sommaren och många pollinerare har redan hittat till trädgårdsparken!

Foto: Sigma Trädgårdspark.

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...