I Stockholmsregionen finns det ett flertal BID-inspirerade föreningar, där fastighetsägare samverkar med kommun och polis inom frågor som trygghet och trivsel. Dessa föreningar träffas några gånger per år via Fastighetsägarna Stockholms nätverk för lokalt BID-inspirerade samverkan. 

Denna gång var det platsbesök hos Rågsveds Fastighetsägare som i år firade 10 år. Dagen startade med en presentation av Rågsveds Fastighetsägares arbete, där många goda exempel på platssamverkan lyftes, bland annat med mosaikverkstad och Stövardalens stadsodling. Man tog också upp föreningens arbete med trygghetsbesiktningar och vikten av hela och rena bostadsområden. 

Dagen avslutades med en rundvandring i området som bjöd på många goda exempel på utsmyckning av de yttre miljöerna.

Dagen bjöd på många goda exempel på hur man kan arbeta med delaktighet och medskapande processer i utsmyckningen av stadsrummet, säger Helena, verksamhetsansvarig Tryggare Väsby. 

Foto: Gruppbild platsbesök hos Rågsveds Fastighetsägare. 

Foto: Muralmålning Familjebostäder, Rågsved. 

Foto: Utsmyckning av informationstavla. 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...