I Stockholmsregionen finns det ett flertal BID-inspirerade föreningar, där fastighetsägare samverkar med kommun och polis inom frågor som trygghet och trivsel. Dessa föreningar träffas några gånger per år via Fastighetsägarna Stockholms nätverk för lokalt BID-inspirerade samverkan. 

Denna gång var det platsbesök hos Rågsveds Fastighetsägare som i år firade 10 år. Dagen startade med en presentation av Rågsveds Fastighetsägares arbete, där många goda exempel på platssamverkan lyftes, bland annat med mosaikverkstad och Stövardalens stadsodling. Man tog också upp föreningens arbete med trygghetsbesiktningar och vikten av hela och rena bostadsområden. 

Dagen avslutades med en rundvandring i området som bjöd på många goda exempel på utsmyckning av de yttre miljöerna.

Dagen bjöd på många goda exempel på hur man kan arbeta med delaktighet och medskapande processer i utsmyckningen av stadsrummet, säger Helena, verksamhetsansvarig Tryggare Väsby. 

Foto: Gruppbild platsbesök hos Rågsveds Fastighetsägare. 

Foto: Muralmålning Familjebostäder, Rågsved. 

Foto: Utsmyckning av informationstavla. 

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
14 mars 2023

Öppna aktiviteter i Suseboparken och Blå parken

En frisk generation är en ideell förenings som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, är k...