Joakim Oderstad arbetar på Väsbyhem som utemiljövärd. Han är en av de ansvariga för de yttre miljöerna i Sigma, runt centrum. Nu när den mörkare årstiden är här, blir det extra viktigt att ha kontroll på de faktorer som påverkar tryggheten negativt utomhus i bostadsområdena. 

Som vi vet är det många grönområden och parker som upplevs som otrygga när det är mörkt ute. Och att alla grönområden ska användas dygnet runt är eventuellt inte nödvändigt. Men i centrumområden som Sigma är det viktigt att det ska kännas tryggt när den som bor där går till och från centrum där den dagliga servicen finns. Belysning och underhåll av parkmiljöerna är just nu i fokus och Joakim är en del av teamet som arbetar med det. Han har koll på all belysning samt kommer med förslag på hur man skulle kunna utveckla Sigma som plats.

- Sigma är ett prioriterat område för Väsbyhem och jag känner att jag får utrymme att genomföra mina idéer och tankar. Det är det roliga med det här jobbet: man gör en tydlig skillnad, säger Jocke som arbetat på Väsbyhem i ca två och ett halvt år.

De bilfria innergårdarna, som är en tidsmarkör för 1960-tal och den tidens arkitektur, har gott om gröna ytor och bostadsgårdar med lekplatser. För att möta upp detta, har kommunen och Väsbyhem ett samarbete för att peka sina resurser åt samma håll i Sigma, då man är de enda fastighetsägarna på platsen. Det finns ambitioner kring platsutveckling och man för en dialog om detta. Tryggare Väsby är också med på ett hörn.

Så - du som bor i Sigma och har synpunkter på, eller idéer kring den yttre miljön i anslutning till centrum? Du är varmt välkommen att höra av dig till Tryggare Väsby på karin.goransson@trygghetscertifiering.se så bollar vi idéer!

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.