Thérèse F, trygghetssamordnare på Väsbyhem och en av initiativtagarna till Tryggare Väsby, har varit en av de drivande i att starta upp ett BID, ett initiativ som senare kom att bli Tryggare Väsby.

I och med att Thérèse har deltagit i processen från start och för att få en förståelse för Väsbyhems roll i sammanhanget kring Tryggare Väsby, fick hon svara på ett par frågor. 

 

 

 

Väsbyhem tog initiativet till Tryggare Väsby redan under hösten 2019. Bakgrunden var en negativ trend i trygghetssiffrorna i hela Stockholms län, även så i Upplands Väsby.

Det finns en stor fördel att ett kommunalt bostadsbolag som Väsbyhem tar initiativ som dessa och är lokomotiv i processen som det innebär. Resurser tillsammans med en djup lokal kännedom samt uthållighet ger en bra grund till att bilda en förening som Tryggare Väsby.

Thérèse har läst kriminologi, gått polisprogrammet och arbetat inom kriminalvården. Idag är hon trygghetssamordnare på Väsbyhem och har ett övergripande ansvar med trygghetsskapande åtgärder för Väsbyhems hyresgäster och förvaltningsområden. Målet är att öka både den faktiska säkerheten och den upplevda tryggheten.

Thérèse, vad såg du för potential i att starta ett BID som Tryggare Väsby? Vad ville ni åstadkomma?

Samverkan är A och O inom trygghetsarbete och att alla parter som verkar inom ett område har en gemensam samsyn kring hur vi vill att området ska vara. Särskilt viktigt blir det då med fastighetsägare som ju faktiskt bor i området och därför har en ovärderlig kunskap om sitt område och i många fall brinner för att göra sitt område mer trivsamt och tryggt.

Redan under min anställningsintervju på Väsbyhem 2019 så fick jag frågan om vad jag kunde och visste om BID vilket i ärlighetens namn vid den tidpunkten var väldigt lite. Men jag förstod att det var någonting som arbetsgivaren prioriterade i sitt trygghetsarbete och senare berättade VD Amra Barlov Lindqvist för mig att Väsbyhem verkligen ville starta ett BID. Då läste jag på lite och förstod direkt att det här är ett fantastiskt kraftfullt verktyg för samverkan och en av få metoder som faktiskt visat på ett vidimerat resultat i kriminologisk forskning!

Vilka var utmaningarna då? Vilka ser du nu?

Utmaningen som alltid när det gäller samverkan är att motivera alla inblandade parter, få dem att se nyttan i att samverka och att skapa ett gemensamt mål och en gemensam idé om hur vi når det målet. 

Och slutligen - vad brinner du för gällande trygghet i Upplands Väsby? Vilken är din hjärtefråga?

Min personliga hjärtefråga är brott i nära relation, helt klart. Där har vi en hel del planer och idéer om hur vi som fastighetsägare kan bidra till att motarbeta detta samhällsproblem och vi har redan hunnit göra flera olika insatser och projekt, som en tvättstugekampanj där vi satte upp affischer med information om var man kan få hjälp om man utsätts för brott i nära relation. Informationen var på flera olika språk och sattes upp i samtliga av våra tvättstugor.

Men vi vill såklart göra ännu mer!

Tryggare Väsby planerar för ett seminarium kring våld i nära relation under hösten. Det kommer att bjudas in föreläsare, vi kommer att dela kunskap och information kring framgångsrika arbetssätt i fastighetsbranschen.  

Vill du veta mer om Tryggare Väsby och vad det innebär att vara medlem? Hör av dig till Karin Göransson, på karin@tryggarevasby.seeller slå en signal på tlf: 0735 244 079.

 

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...