I samtliga parker i centrala Upplands Väsby och skol- och förskolegårdar råder nu alkoholförbud, efter att kommunfullmäktige har ändrat ordningsreglerna. Tidigare har de centrala platserna inte betraktats som offentliga miljöer, men de används efter skoltid av privatpersoner och föreningar. Så nu blir dessa miljöer klassade som offentliga och med detta införs ett förbud införs mot förtäring av alkoholdryck. Polis får i och med detta större befogenheter att avvisa personer.

Ordningslagen tillåter att kommuner har lokala regler för att upprätthålla den allmänna ordningen i offentliga miljöer. Kommunfullmäktiges beslut berör dock ordningslagen och kommer därför att prövas av länsstyrelsen.

Ändringen av de lokala ordningsreglerna är en del av Väsby kommuns pågående trygghetsarbete. 

Läs mer på kommunens hemsida!

Foto: Sigma Centrum, parken i anslutning till förskolan Hopprepet

Relaterade nyheter

12 oktober 2021

Studieplatser och läsecirklar i Sigma centrum

Sigma är också en plats för studier! Läs om vilka tider du kan komma och studera, eller om du är kvinna och vill vara med i Bibliotekets och Vägval Vuxens läsecirkel.
06 oktober 2021

Mötesplats för kvinnor i Sigma, måndagar kl. 10.00–12.00

Nya satsningar äger rum i Sigma Centrum under hösten och vintern 2021. Mötesplats för kvinnor till exempel, som äger rum varje måndag fram till den 13 december, där man ses på en gemensam fika och umgås.