Den 10 november arrangerade Tryggare Väsby ett öppet digitalt seminarium - Skadedjur och gnagares levnadsmönster. Fokus för seminariet var hur fastighetsägare kan arbeta förebyggande mot att råttor tar sig in i fastigheten. Talare för seminariet var Johan Nilsson, Driftansvarig Tekniker Norra Stockholm.

Här är en sammanfattning av Johans bästa tips på hur fastighetsägare kan förebygga problematik med råttor: 

  • Kontrollera eventuella sprickor eller håligheter. Om det finns sprickor eller håligheter som är större än 13 mm behöver det åtgärdas genom plomberas eller täckas med nät. 
  • Kontrollera så att det inte finns håligheter större än 13 mm i rördragning och ventilationstrummor. Rör och ventilationstrummor som inte används bör plomberas eller täckas för med nät. 
  • Kontrollera att golvbrunnar sitter som de ska. Välj golvbrunnssil i metall. Om ett rör ska dras in i golvbrunnen skär ut ett hål i golvbrunnssilen i stället för att ta bort den. 
  • Spola i vattenledningar så de inte står torra. 
  • Kontrollera att gummilisten mellan exempelvis golv och garageport sitter tätt. Om den inte gör det byt ut gummilisten. 
  • Kontrollera så att miljökärl eller sopkärl inte är överfulla. Om de är överfulla beställ en extra tömning. Kärl med fyra hjul har en ventil längst ner. Kontrollera att ventilen är intakt, om den inte är intakt be sophämtaren byta ventilen. 
  • Undvik fågelmatning eller kontrollera så det inte blir mat för råttor. 
  • Ta undan bråte och liknande som står i gemensamma utrymmen eller på gården. 
  • Se över planteringar längs med fasaden. Om möjligt stamma upp eller gallra. Tänk på att ha ett fritt utrymme mellan planteringar och fasaden. Undvik klätterväxter på fasaden. 
  • Vid renovering av kök- och våtrum plombera rör. 

 

Skadedjurbekämpningsföretag erbjuder okulära besiktningar av fastigheter för att se över om det finns en skadedjursproblematik. 

 

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...