Den 10 november arrangerade Tryggare Väsby ett öppet digitalt seminarium - Skadedjur och gnagares levnadsmönster. Fokus för seminariet var hur fastighetsägare kan arbeta förebyggande mot att råttor tar sig in i fastigheten. Talare för seminariet var Johan Nilsson, Driftansvarig Tekniker Norra Stockholm.

Här är en sammanfattning av Johans bästa tips på hur fastighetsägare kan förebygga problematik med råttor: 

  • Kontrollera eventuella sprickor eller håligheter. Om det finns sprickor eller håligheter som är större än 13 mm behöver det åtgärdas genom plomberas eller täckas med nät. 
  • Kontrollera så att det inte finns håligheter större än 13 mm i rördragning och ventilationstrummor. Rör och ventilationstrummor som inte används bör plomberas eller täckas för med nät. 
  • Kontrollera att golvbrunnar sitter som de ska. Välj golvbrunnssil i metall. Om ett rör ska dras in i golvbrunnen skär ut ett hål i golvbrunnssilen i stället för att ta bort den. 
  • Spola i vattenledningar så de inte står torra. 
  • Kontrollera att gummilisten mellan exempelvis golv och garageport sitter tätt. Om den inte gör det byt ut gummilisten. 
  • Kontrollera så att miljökärl eller sopkärl inte är överfulla. Om de är överfulla beställ en extra tömning. Kärl med fyra hjul har en ventil längst ner. Kontrollera att ventilen är intakt, om den inte är intakt be sophämtaren byta ventilen. 
  • Undvik fågelmatning eller kontrollera så det inte blir mat för råttor. 
  • Ta undan bråte och liknande som står i gemensamma utrymmen eller på gården. 
  • Se över planteringar längs med fasaden. Om möjligt stamma upp eller gallra. Tänk på att ha ett fritt utrymme mellan planteringar och fasaden. Undvik klätterväxter på fasaden. 
  • Vid renovering av kök- och våtrum plombera rör. 

 

Skadedjurbekämpningsföretag erbjuder okulära besiktningar av fastigheter för att se över om det finns en skadedjursproblematik. 

 

 

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
14 mars 2023

Öppna aktiviteter i Suseboparken och Blå parken

En frisk generation är en ideell förenings som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, är k...