Det finns ett antal föreningar som arbetar med BID-inspirerad platssamverkan i Sverige, på samma sätt som Tryggare Väsby. Medlemmarna är fastighetsägare av olika slag och har ett nära samarbete med kommun, polis och andra lokala aktörer.

Fastighetsägarna Stockholm bjöd in till en nätverksträff för styrelseledamöter och verksamhetsledare. Tanken är att vi som arbetar med BIDs på olika vis, ska dela erfarenheter, kunskap och inspiration. Tryggare Väsby var ett av de exempel på aktiviteter som lyftes fram under bl.a. kategorin Stadsodling och trädgårdspark, med det projekt som är tänkt att utveckla Sigmas utemiljöer med nya mötesplatser och ekosystemtjänster. 

Läs mer på Fastighetsägarnas hemsida

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...