Vem ska få bygga 300-400 bostäder längs med Mälarvägen? I veckan startade medborgardialogen om de sex bidrag som gått vidare i markanvisningstävlingen för Fyrklövern. Juryns beslut kommer baseras delvis på vad allmänheten tycker och beslutet meddelas i slutet av april. 

Tidplan för markanvisningstävlingen
  • 27 januari–28 februari 2021 - medborgardialog om de sex utvalda bidragen. Möjlighet att rösta på tre bidrag.
  • 28 mars 2021 - sista dag för arkitekter tillsammans med byggherrar att lämna in bearbetade förslag.
  • 29 april 2021 - slutgiltig vinnare presenteras.
  • Maj – markanvisningsavtal skrivs på.

 

Byggaktörerna och arkitekterna bakom bidragen kommer att vara anonyma under tävlingen. Varje bidrag presenteras med ett tävlingsnamn, beskrivning och olika visionsbilder. Läs mer om förslagen, processen och presentationerna: www.upplandsvasby.se/markanvisningstavling. Och passa också på att rösta!

 

Information om detaljplanen Fyrklövern norr om Mälarvägen

 

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.