Det nya kvarteret kommer att bestå av hyres- och bostadsrätter, ett vård- och omsorgsboende med vårdbostäder. Och allt detta kommer att ligga precis intill Väsby Centrum. I bottenvåningarna är det också planerat för kaféer och annan service för allmänheten. Att bygga blandade hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer och skapa inkluderande stadsmiljöer är viktigt i projekten kring stadsbyggnad. 

De många olika funktionerna som finns runt Väsby centrum ger goda förutsättningar för de bostadsbyggnadsprojekt som är planerade. Blå Parken kommer t.ex. snart att vara färdigställd och tillgänglig för Väsbyborna, med bl.a. linbana, grillplatser och ängsmarker. Våra offentliga rum binder samman Väsbys olika delar och är därför av största vikt att de är till för alla. Parken är nu nästan färdigbyggd och det som kvarstår är bl.a. installationen av ett konstverk. 

Foto: Tryggare Väsby 2021.08.20

Relaterade nyheter

11 januari 2022

Välkommen Navid – ny säkerhets- och trygghetsansvarig på Tryggare Väsby!

Tryggare Väsby utvecklar sin verksamhet och anställer Navid som säkerhets- och trygghetsansvarig. Navid är säkerhetssamordnare och kommer närmast från Fryshuset där han arbetat som verksamhetsansvarig.
15 december 2021

Lyckad julmarknad i Järnvägsparken!

Söndagens julmarknad i Järnvägsparken som arrangerades av Väsbyhem blev en succé. Både Väsbybor och utomsocknes gäster mötes för att trivas tillsammans, njuta av julstämningen, se eldshowen eller köpa fina julklappar.