Det nya kvarteret kommer att bestå av hyres- och bostadsrätter, ett vård- och omsorgsboende med vårdbostäder. Och allt detta kommer att ligga precis intill Väsby Centrum. I bottenvåningarna är det också planerat för kaféer och annan service för allmänheten. Att bygga blandade hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer och skapa inkluderande stadsmiljöer är viktigt i projekten kring stadsbyggnad. 

De många olika funktionerna som finns runt Väsby centrum ger goda förutsättningar för de bostadsbyggnadsprojekt som är planerade. Blå Parken kommer t.ex. snart att vara färdigställd och tillgänglig för Väsbyborna, med bl.a. linbana, grillplatser och ängsmarker. Våra offentliga rum binder samman Väsbys olika delar och är därför av största vikt att de är till för alla. Parken är nu nästan färdigbyggd och det som kvarstår är bl.a. installationen av ett konstverk. 

Foto: Tryggare Väsby 2021.08.20

Relaterade nyheter

23 juni 2022

Tjuvstart midsommar i Sigma Trädgårdspark!

Nu står den nya utemiljön bakom Sigma Centrum klar. Tryggare Väsby och Väsbyhem bjöd därför in alla Sigmabor till att tjuvstarta midsommar på plats, med klassisk jordgubbstårta, kaffe och bullar!
25 maj 2022

Upplands Väsby firar 70 år den 2 – 4 juni!!

Kom och fira!! Den 2-4 juni bjuder kommunen in till tre dagar, fyllda av fest och roliga aktiviteter. Alla Väsbybor är varmt välkomna och aktiviteterna under firandet är gratis!