Det nya kvarteret kommer att bestå av hyres- och bostadsrätter, ett vård- och omsorgsboende med vårdbostäder. Och allt detta kommer att ligga precis intill Väsby Centrum. I bottenvåningarna är det också planerat för kaféer och annan service för allmänheten. Att bygga blandade hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer och skapa inkluderande stadsmiljöer är viktigt i projekten kring stadsbyggnad. 

De många olika funktionerna som finns runt Väsby centrum ger goda förutsättningar för de bostadsbyggnadsprojekt som är planerade. Blå Parken kommer t.ex. snart att vara färdigställd och tillgänglig för Väsbyborna, med bl.a. linbana, grillplatser och ängsmarker. Våra offentliga rum binder samman Väsbys olika delar och är därför av största vikt att de är till för alla. Parken är nu nästan färdigbyggd och det som kvarstår är bl.a. installationen av ett konstverk. 

Foto: Tryggare Väsby 2021.08.20

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...