Foto: Brf Gamla Väsby 1179

Brf Gamla Väsby 1179 har trygghetsbesiktigats med ovanligt höga poäng! Enligt besiktningsmannen så är fastigheten välplanerad utifrån ett brottsförebyggande perspektiv och endast två punkter från att kunna certifieras. 

Tryggare Väsby erbjuder sina medlemmar att trygghetsbesiktiga sina fastigheter inom ramen för medlemskapet. Trygghetsbesiktningarna ger fastighetsägare djupgående kunskaper om fastighetens byggnadstekniska styrkor och svagheter, samt åtgärdsförslag som främjar boendetryggheten. Besiktningen genomförs av en utomstående expert, Svensk Trygghetsceritifering. 

Brf Gamla Väsby 1179 är den sjätte medlemmen som nyttjat förmånen. Sedan tidigare har följande fastigheter trygghetsbesiktigats genom Tryggare Väsby:  Brf Suseboparken, Brf Bleckis, Brf Terrassen, Brf Optimus och Brf Kullavägen. 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...