Väsby Växlar upp är en kommunal satsning bestående av två delar, dels förstärkt arbete med att fler Väsbybor ska komma i egenförsörjning, dels att fler företag ska få möjlighet till rådgivning och stöd i att växa.

Måndag 12 september anordnade Väsby växlar upp en halvdags erfarenhetsutbyte mellan Upplands Väsby kommun och Uppsala kommun. Dagen anordnades på plats i Väsby. Förutom de två kommunerna deltog även Tryggare Väsby och Gottsunda/Valsätra fastighetsägare.

Det var första gången som denna konstellation träffades och utbyte erfarenheter. Syftet med dagen var att dela erfarenheter och ta lärdom av varandra. Under dagen diskuterades likheter och olikheter mellan kommunernas arbete med EST - Effektiv samordning för trygghet, fastighetsägarsamverkan och andra trygghetsinsatser. 

Samverkan är en kärnfråga för Tryggare Väsby, och vi vill vara med och bidra där vi kan. Träffen var givande, och det är spännande att höra vad som händer i andra fastighetsägarföreningar, säger Helena Kihlanki, verksamhetsansvarig Tryggare Väsby. 

 

 

 

Foto: Erfarenhetsutbyte mellan Upplands Väsby kommun och Uppsala kommun.

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...