Att Väsbys stadsmiljöer ska vara klotterfria är en av Tryggare Väsbys kärnfrågor. Och med gemensamma krafter och goda samarbetspartners som Väsby kommun och E.ON så kommer vi en bra bit på vägen. E.ON äger närmare 2000 kabelskåp och 300 nätstationer i Upplands Väsby kommun och har även ett kontor i Bredden.

- Från E.ONs sida vill vi bidra till en tryggare utomhusmiljö. Genom detta samarbete hoppas vi få bukt även med klottret på våra skåp och stationer. Blir samarbetet lyckat ser jag fram emot att vi kan sprida det till fler Stockholmskommuner, säger Sebastian Wohlgethan, gruppchef för E.ON Energidistribution.

En viktig del i trygghetsarbetet är att stadsmiljöerna ska vara rena, snygga och väl underhållna. Tryggare Väsby samarbetar med Väsby kommun och polis genom bl.a. trygghetsvandringar, där man inventerar yttre miljöer som inte ligger inom medlemsfastigheterna.

Idén till ett samarbete med E.ON uppstod under trygghetsvandringarna och resulterar nu i ett samarbete mellan E:on, Tryggare Väsby och Upplands Väsby kommun.

En fullständig klottersanering av alla kabelskåp och nätstationer i Sigma, centrala Väsby och runt järnvägsparken genomförs under sommaren och saneringen pågår sedan löpande vid behov fram till årsskiftet. På det viset så pekar alla aktörer sina resurser mot samma mål – att våra gemensamma yttre miljöer ska vara klotterfria.

E.ON Energidistribution äger och förvaltar elnätet i Upplands-Väsby kommun och har drygt 21 000 elnätskunder. Energibolaget satsar just nu stort i att bli mer lokala i sin närvaro genom medverkan i olika lokala initiativ och satsningar.

Foto (från vänster) Samverkansgruppen: Otoniel Soriano t.f. säkerhetssamordnare Upplands Väsby kommun, Niklas Claesson säkerhetssamordnare Upplands Väsby kommun, Peter Sandberg saneringstekniker Aremo, Karin Göransson verksamhetschef Tryggare Väsby, Amanda Sandberg saneringstekniker Aremo, Sebastian Wohlgethan, gruppchef E.ON

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...