Våld i nära relation är ett ständigt aktuellt ämne som engagerar och berör. Möjligen är det än mer relevant idag, i det pandemiläge som vi befinner oss i. Vi vet att våldet i hemmen har ökat under det senaste året, i samband med isolation och restriktioner. Regeringen vill vidta åtgärder och har lagt fram fyra förslag om straffskärpning för kvinnofrids-kränkning. Hur kan vi i fastighetsbranschen agera våldspreventivt i våra fastigheter och vår yrkesroll?

Det är nu viktigare än någonsin att vi jobbar tillsammans med goda krafter och delar kunskap och information kring den här frågan. Syftet med seminariet var att vi som arbetar med och i fastigheter ska få fler verktyg än de vi redan har för att hantera frågan på bästa sätt. Både på strategisk nivå, men också för alla som arbetar på plats i fastigheterna.

DIGITALT SEMINARIUM om våld i nära relation

9 juni 2021, kl. 16–18

Program

Charlotta Marklund, chef för Individ och familjeomsorg Upplands Väsby kommun, berättade om hur kommunen arbetar och var fastighetsägare kan vända sig med frågor och oro. 

Daniel Wilhelmsson, kommunpolis, Jonas Lund, operativ samordnare BIN polisen, informerade om polisens arbete kring våld i nära relation, brottsförebyggande åtgärder och vad du kan göra som fastighetsägare. 

Lokala organisationen Mivida riktar sig till våldsutsatta oavsett könsidentitet. Prisbelönta Emmy Öhman berättade om hur Mivida på en mängd olika sätt hjälper våldsutsatta och verkar för ökad kunskap i Upplands Väsby. 

Thérèse Fleetwood, trygghetssamordnare Väsbyhem, delade kunskap om hur fastighetsägare kan jobba med frågan samt goda exempel från Väsbyhem.

Nina Rung, kriminolog, genusvetare och grundare av Huskurage, informerade om statistik kring våld i nära relation, regeringens förslag och beskrev den metod som Huskurage använder.

Målgruppen för seminariet var Tryggare Väsbys medlemmar. Vi vände oss till fastighetsägare och fastighetspersonal i första hand. Syftet med seminariet är att få en bild av hur fastighetsägare kan bidra våldspreventivt och hur de olika berörda instanserna arbetar.

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...