Foto: Lars-Göran Strid, Svensk Trygghetscertifiering, Stefan Niklasson, Brf Optimus.

Tryggare Väsby erbjuder sina medlemmar att trygghetsbesiktiga sina fastigheter inom ramen för medlemskapet. Trygghetsbesiktningen genomförs av en utomstående expert, Svensk Trygghetscertifiering.

Trygghetsbesiktningar är en del av Tryggare Väsbys arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten i centrala Upplands Väsby. Besiktningen ger fastighetsägare djupgående kunskap om fastighetens byggnadstekniska svagheter och styrkor, samt åtgärdsförslag som främjar boendetryggheten.

Först ut med att trygghetsbesiktigas sina fastigheter var Brf Suseboparken och Brf Bleckis, som besiktigades 2021. I våras besiktigades Brf Terrassen och näst ut var Brf Optimus. 

För oss i Brf Optimus är det av stort värde att känna sig trygg och säker i sitt hem. Att inom ramen för medlemskapet få en trygghetsbesiktning ger oss ökad kunskap om vad vi kan göra för att öka säkerheten. Idag fick vi en genomgång av fastighetens ”svaga” punkter och förslag på enkla, effektiva och inte alltför dyra åtgärder, säger Stefan Niklasson, Brf Optimus

Nästa steg i besiktningen är att få ta del av det protokoll som Svensk Trygghetscertifiering tar fram efter dokumentering och analys. Därefter får Brf Optimus besluta om vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken prioriteringsordning.

Så här säger besiktningsmannen Lars-Göran Strid efter dagen: 

Trygghetsbesiktningen visade på att Brf Optimus gjort en hel del bra förebyggande åtgärder för att stärka både den upplevda och reella tryggheten i fastigheten. Samtidigt som skalskyddet inte är bättre än den svagaste länken, och det finns en del åtgärder som föreningen kan arbeta vidare med, säger Lars Göran Strid, Svensk Trygghetscertifiering. 

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
14 mars 2023

Öppna aktiviteter i Suseboparken och Blå parken

En frisk generation är en ideell förenings som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, är k...