Foto: Lars-Göran Strid, Svensk Trygghetscertifiering, Stefan Niklasson, Brf Optimus.

Tryggare Väsby erbjuder sina medlemmar att trygghetsbesiktiga sina fastigheter inom ramen för medlemskapet. Trygghetsbesiktningen genomförs av en utomstående expert, Svensk Trygghetscertifiering.

Trygghetsbesiktningar är en del av Tryggare Väsbys arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten i centrala Upplands Väsby. Besiktningen ger fastighetsägare djupgående kunskap om fastighetens byggnadstekniska svagheter och styrkor, samt åtgärdsförslag som främjar boendetryggheten.

Först ut med att trygghetsbesiktigas sina fastigheter var Brf Suseboparken och Brf Bleckis, som besiktigades 2021. I våras besiktigades Brf Terrassen och näst ut var Brf Optimus. 

För oss i Brf Optimus är det av stort värde att känna sig trygg och säker i sitt hem. Att inom ramen för medlemskapet få en trygghetsbesiktning ger oss ökad kunskap om vad vi kan göra för att öka säkerheten. Idag fick vi en genomgång av fastighetens ”svaga” punkter och förslag på enkla, effektiva och inte alltför dyra åtgärder, säger Stefan Niklasson, Brf Optimus

Nästa steg i besiktningen är att få ta del av det protokoll som Svensk Trygghetscertifiering tar fram efter dokumentering och analys. Därefter får Brf Optimus besluta om vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken prioriteringsordning.

Så här säger besiktningsmannen Lars-Göran Strid efter dagen: 

Trygghetsbesiktningen visade på att Brf Optimus gjort en hel del bra förebyggande åtgärder för att stärka både den upplevda och reella tryggheten i fastigheten. Samtidigt som skalskyddet inte är bättre än den svagaste länken, och det finns en del åtgärder som föreningen kan arbeta vidare med, säger Lars Göran Strid, Svensk Trygghetscertifiering. 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...