Foto: Lars-Göran Strid, Svensk Trygghetscertifiering, Stefan Niklasson, Brf Optimus.

Tryggare Väsby erbjuder sina medlemmar att trygghetsbesiktiga sina fastigheter inom ramen för medlemskapet. Trygghetsbesiktningen genomförs av en utomstående expert, Svensk Trygghetscertifiering.

Trygghetsbesiktningar är en del av Tryggare Väsbys arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten i centrala Upplands Väsby. Besiktningen ger fastighetsägare djupgående kunskap om fastighetens byggnadstekniska svagheter och styrkor, samt åtgärdsförslag som främjar boendetryggheten.

Först ut med att trygghetsbesiktigas sina fastigheter var Brf Suseboparken och Brf Bleckis, som besiktigades 2021. I våras besiktigades Brf Terrassen och näst ut var Brf Optimus. 

För oss i Brf Optimus är det av stort värde att känna sig trygg och säker i sitt hem. Att inom ramen för medlemskapet få en trygghetsbesiktning ger oss ökad kunskap om vad vi kan göra för att öka säkerheten. Idag fick vi en genomgång av fastighetens ”svaga” punkter och förslag på enkla, effektiva och inte alltför dyra åtgärder, säger Stefan Niklasson, Brf Optimus

Nästa steg i besiktningen är att få ta del av det protokoll som Svensk Trygghetscertifiering tar fram efter dokumentering och analys. Därefter får Brf Optimus besluta om vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken prioriteringsordning.

Så här säger besiktningsmannen Lars-Göran Strid efter dagen: 

Trygghetsbesiktningen visade på att Brf Optimus gjort en hel del bra förebyggande åtgärder för att stärka både den upplevda och reella tryggheten i fastigheten. Samtidigt som skalskyddet inte är bättre än den svagaste länken, och det finns en del åtgärder som föreningen kan arbeta vidare med, säger Lars Göran Strid, Svensk Trygghetscertifiering. 

Relaterade nyheter

16 november 2022

Så kan du som fastighetsägare arbeta förebyggande mot råttor

Den 10 november arrangerade Tryggare Väsby ett öppet digitalt seminarium - Skadedjur och gnagares levnadsmönster. Fokus för seminariet var hur fastighetsägare kan arbeta förebyggande mot att råttor tar sig in i fastigheten. Talare för seminariet var Joh...
09 november 2022

Julmarknad i Järnvägsparken 11/12

En riktigt mysig och traditionell julmarknad med marknadsstånd, hantverk, glödd, lotterier, brända mandlar och mycket mer.  Datum & tid: Söndagen den 11 december mellan kl. 12.00-17.00 Plats: Järnvägsparken, Upplands Väsby (östra sidan om Väsb...