Brf Kullavägen

Foto: Brf Kullavägen 

Tryggare Väsby erbjuder sina medlemmar att trygghetsbesiktiga sina fastigheter inom ramen för medlemskapet. Trygghetsbesiktningarna genomförs av en utomstående expert, Svensk Trygghetscertifiering.

Hittills har fem medlemmars fastigheter trygghetsbesiktigats: Brf Suseboparken, Brf Bleckis, Brf Terrassen, Brf Optimus och Brf Kullavägen.  

Trygghetsbesiktningarna ger fastighetsägare djupgående kunskaper om fastighetens byggnadstekniska styrkor och svagheter, samt åtgärdsförslag som främjar boendetryggheten. Att trygghetsbesiktiga fastigheter är en del av Tryggare Väsbys arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i centrala Väsby.

Nästa steg i besiktningen är att få ta del av det protokoll som Svensk Trygghetscertifiering tar fram efter dokumentering och analys. Därefter får Brf Kullavägen besluta om vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken prioriteringsordning.

Så här säger besiktningsmannen Lars-Göran Strid efter dagen:

Brf Kullavägen har påbörjat med en del bra förebyggande åtgärder för att stärka både den upplevda och reella tryggheten i fastigheten. Samtidigt som skalskyddet inte är bättre än den svagaste länken, och det finns en del åtgärder som föreningen kan arbeta vidare med, säger Lars-Göran Strid.

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...