Boverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige. 

 
Tryggare Väsby ser fram emot förslagen, som ska redovisas senast den 31 december 2021.

Märta Stenevi är ny jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

- Lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna kan bidra till en positiv utveckling för att öka trygghet och minska känslan av utanförskap. Det finns redan flera framgångsrika exempel på detta i Sverige. Jag ser fram emot att ta del av förslagen för hur förutsättningarna för platssamverkan, eller som det också kallas - Business improvment districts, kan förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande på regeringens hemsida. 

Boverket kommer först och främst undersöka förutsättningarna för hur lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och offentlig sektor kan underlättas. Uppdraget innefattar också en kartläggning av hur olika former av en sådan lokal samverkan fungerar i andra länder i syfte att motverka segregation, skapa trygga bostadsområden och stärka det lokala näringslivet. De eventuella förslag som lämnas ska även vara lätta att anpassa efter lokala förutsättningar.

Själva begreppet platssamverkan och vad detta ska innebära kommer också att ses över. Idag används Business Improvement Districts och platssamverkan på liknande sätt, trots att de i praktiken skiljer sig åt. Men det regeringen främst är intresserad av, är hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som har både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar.

Tryggare Väsby följer uppdraget med spänning!

Foto: pressbild Märta Stenevi (MP), Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Relaterade nyheter

19 april 2021

Hyr lägenhet i nya Åhusen!

Väsbyhem hyr nu ut ett 30-tal lägenheter i det första Åhuset, som ligger i stationsområdet. Det finns lägenheter mellan 2 rum och kök upp till 4 rum och kök, i ett rökfritt område med tillgång till bilpool.
24 mars 2021

Thérèse – en drivkraft i Tryggare Väsby

Thérèse F är trygghetssamordnare på Väsbyhem. Hon har en mångårig erfarenhet av att samordna trygghetsskapande krafter och har varit delaktig i uppstarten av Tryggare Väsby.