Boverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige. 

 
Tryggare Väsby ser fram emot förslagen, som ska redovisas senast den 31 december 2021.

Märta Stenevi är ny jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

- Lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna kan bidra till en positiv utveckling för att öka trygghet och minska känslan av utanförskap. Det finns redan flera framgångsrika exempel på detta i Sverige. Jag ser fram emot att ta del av förslagen för hur förutsättningarna för platssamverkan, eller som det också kallas - Business improvment districts, kan förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande på regeringens hemsida. 

Boverket kommer först och främst undersöka förutsättningarna för hur lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och offentlig sektor kan underlättas. Uppdraget innefattar också en kartläggning av hur olika former av en sådan lokal samverkan fungerar i andra länder i syfte att motverka segregation, skapa trygga bostadsområden och stärka det lokala näringslivet. De eventuella förslag som lämnas ska även vara lätta att anpassa efter lokala förutsättningar.

Själva begreppet platssamverkan och vad detta ska innebära kommer också att ses över. Idag används Business Improvement Districts och platssamverkan på liknande sätt, trots att de i praktiken skiljer sig åt. Men det regeringen främst är intresserad av, är hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som har både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar.

Tryggare Väsby följer uppdraget med spänning!

Foto: pressbild Märta Stenevi (MP), Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Relaterade nyheter

12 oktober 2021

Studieplatser och läsecirklar i Sigma centrum

Sigma är också en plats för studier! Läs om vilka tider du kan komma och studera, eller om du är kvinna och vill vara med i Bibliotekets och Vägval Vuxens läsecirkel.
06 oktober 2021

Mötesplats för kvinnor i Sigma, måndagar kl. 10.00–12.00

Nya satsningar äger rum i Sigma Centrum under hösten och vintern 2021. Mötesplats för kvinnor till exempel, som äger rum varje måndag fram till den 13 december, där man ses på en gemensam fika och umgås.