Datum: 24 mars 2022
Tid: kl. 17.00 – 18.30
Plats: baksidan av Sigma Centrum

Bakgrund

Ett par spännande verksamheter har etablerat sig i Sigma centrum. Kultur- och fritid från Upplands Väsby kommun har redan aktiviteter flera gånger i veckan, som bl.a. scenföreställningar och bokcirklar. Väsby Konsthall och ett par fristående konstnärsgrupper har flyttat in och skapat nya kvaliteter och värden.

Miljöerna på utsidan kommer möta upp de förändringar som sker på insidan av fastigheten. Väsbyhem och Tryggare Väsby har gått ihop för att skapa nya mötesplatser med integrerade ekosystemtjänster i den yttre miljön - se förslag nedan. 

Dialog

Tryggare Väsby vill ha Väsbybornas input på vårt förslag för att utveckla utemiljöerna, där fokus ligger på biologisk mångfald, pedagogisk grönska, odlingsmöjligheter och fler andra kvaliteter. 

Väsbyhems Enheten för social hållbarhet finns på plats för att ta emot tankar, idéer och förslag på hur Väsbyhem generellt kan öka trivseln i Sigma.

Bild på skiss över förslaget till utvecklingen av Sigmas utemiljöer. 

Mat! Fika! Utlottning!

Det kommer dessutom att finnas en foodtruck, Tannta Yaasaye´s, som säljer mat till reducerat pris (30 kr portionen!).

Tryggare Väsby bjuder givetvis på fika och det kommer dessutom lottas ut en cykel tillsammans med Cykelköket som är på plats för att berätta om sin verksamhet!

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...