Bild: konstverkstad.

Under sportlovet hölls konstverkstäder för barn och ungdomar i ateljén i Väsby konsthall. Konstverken kommer i vår att folieras upp på utvalda kabelskåp i centrala Väsby, och finnas att se på Väsby konsthall från den 23 maj till den 9 juni i samband med utställningen ”Förskolor i Väsby”.

Konstverkstäderna i Sigma bedrivs löpande under året och är ett sätt att möjliggöra för barn och ungdomar att pröva den fria tanken och att utveckla sin kreativitet genom eget skapande med stöd av handledande konstnärer. Konstverkstäderna bedrivs inom ramen för Kultur i Sigma som är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Väsbyhem.

Tryggare Väsby tog initiativet till de extrainsatta konstverkstäderna under sportlovet som är en del av att smycka ut kabelskåp i centrala Väsby för att skapa tilltalande fysiska miljöer och motverka klotter. Projektet har möjliggjorts via ett samarbete med Väsbyhem, Rikshem, Eon, Kultur i Sigma och Väsby konsthall.

Tryggare Väsby arbetar för tilltalande fysisk miljö varav klotterfria miljöer är en del av arbetet. Samarbetet med lokala aktörer har möjliggjort för en medskapandeprocess där barn och ungdomar får ta fram utsmyckningen på kabelskåp runt om i centrala Väsby. Förutom att konstverken bidrar till utsmyckning av den offentliga miljön är vår förhoppning att det ska bidra till minskat klotter, säger Helena Kihlanki, verksamhetsansvarig Tryggare Väsby.

Konstverkstäderna under sportlovet hölls av konstnärssystrarna av Sophi Vejrich och Katinka Andersson. Med som stöd fanns även Anders Skarin, ordförande för föreningen Väsby konsthalls vänner som driver konsthallen.

Barnen har fått skapa med fria tyglar utifrån ett stort öppet tema som vi kallade drömstaden. Det satte igång barnens fantasi och ledde till massor av olika egensinniga idéer och fantastiska målningar, som vi tror kommer bli mycket betydande för hur man ser på sin stad och i förlängningen känna sig delaktig och betydelsefull i samhället, säger Sophi Vejrich, konstnär. 

Konstverkstäderna under sportlovet togs emot positivt av de drygt 30 deltagarna, så här sa en av deltagarna:

Jag skulle bli basketspelare men nu har jag ändat mig och ska bli konstnär, barn som deltog i konstverkstad.

 

Bild: konstverkstad.

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
14 mars 2023

Öppna aktiviteter i Suseboparken och Blå parken

En frisk generation är en ideell förenings som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, är k...