En av de medlemsförmåner Tryggare Väsby tillhandahåller sina medlemmar, är renhållning i miljörum och miljöstugor inom fastigheterna i BID-området. Tryggare Väsbys återvinningsteam tillför ett stort värde för området när de sköter renhållning, underhåll och eftersortering i medlemmarnas miljöstugor. Detta blir lätt otrygga platser i de fall det t.ex, dumpas byggavfall eller grovavfall i och runt boendemiljöer. I vissa situationer kan detta leda till att man får en oönskad närvaro av den som letar koppar eller andra fyndigheter i avfallsrummen.

I tjänsten ingår att alla de miljöstugor som är anslutna till entreprenaden ska ronderas förebyggande veckovis, även om det inte finns synligt behov av renhållning eller sortering. Den sociala närvaron är viktig, och ger ett signalvärde i sig. Polisen är mycket positiv till detta i och med att det också går in i Broken Windows. Det är kortfattat en kriminologisk teori som bygger på att ett bostadsområde som är rent, snyggt, plus att det är ordning och reda signalerar att platsen tas om hand. Detta leder till en högre upplevd trygghet hos de boende, och det positiva grupptrycket minskar skadegörelsen på platsen i fråga. 

Foto: M29s medarbetare 

Leverantören är i detta fall M29 som är baserade i Märsta. Deras affärsidé går ut på att skapa anställningsmöjligheter för den som befinner sig långt från arbetsmarknaden, vilket ger många positiva effekter. M29 är ett arbetsintegrerande socialt företag, en viktig resurs i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning. Inför 2020 förstärkte Samordningsförbundet t.ex. det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer - varav M29 är en av dem.

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.