En av de medlemsförmåner Tryggare Väsby tillhandahåller sina medlemmar, är renhållning i miljörum och miljöstugor inom fastigheterna i BID-området. Tryggare Väsbys återvinningsteam tillför ett stort värde för området när de sköter renhållning, underhåll och eftersortering i medlemmarnas miljöstugor. Detta blir lätt otrygga platser i de fall det t.ex, dumpas byggavfall eller grovavfall i och runt boendemiljöer. I vissa situationer kan detta leda till att man får en oönskad närvaro av den som letar koppar eller andra fyndigheter i avfallsrummen.

I tjänsten ingår att alla de miljöstugor som är anslutna till entreprenaden ska ronderas förebyggande veckovis, även om det inte finns synligt behov av renhållning eller sortering. Den sociala närvaron är viktig, och ger ett signalvärde i sig. Polisen är mycket positiv till detta i och med att det också går in i Broken Windows. Det är kortfattat en kriminologisk teori som bygger på att ett bostadsområde som är rent, snyggt, plus att det är ordning och reda signalerar att platsen tas om hand. Detta leder till en högre upplevd trygghet hos de boende, och det positiva grupptrycket minskar skadegörelsen på platsen i fråga. 

Foto: M29s medarbetare 

Leverantören är i detta fall M29 som är baserade i Märsta. Deras affärsidé går ut på att skapa anställningsmöjligheter för den som befinner sig långt från arbetsmarknaden, vilket ger många positiva effekter. M29 är ett arbetsintegrerande socialt företag, en viktig resurs i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning. Inför 2020 förstärkte Samordningsförbundet t.ex. det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer - varav M29 är en av dem.

Relaterade nyheter

12 oktober 2021

Studieplatser och läsecirklar i Sigma centrum

Sigma är också en plats för studier! Läs om vilka tider du kan komma och studera, eller om du är kvinna och vill vara med i Bibliotekets och Vägval Vuxens läsecirkel.
06 oktober 2021

Mötesplats för kvinnor i Sigma, måndagar kl. 10.00–12.00

Nya satsningar äger rum i Sigma Centrum under hösten och vintern 2021. Mötesplats för kvinnor till exempel, som äger rum varje måndag fram till den 13 december, där man ses på en gemensam fika och umgås.