En av de medlemsförmåner Tryggare Väsby tillhandahåller sina medlemmar, är renhållning i miljörum och miljöstugor inom fastigheterna i BID-området. Tryggare Väsbys återvinningsteam tillför ett stort värde för området när de sköter renhållning, underhåll och eftersortering i medlemmarnas miljöstugor. Detta blir lätt otrygga platser i de fall det t.ex, dumpas byggavfall eller grovavfall i och runt boendemiljöer. I vissa situationer kan detta leda till att man får en oönskad närvaro av den som letar koppar eller andra fyndigheter i avfallsrummen.

I tjänsten ingår att alla de miljöstugor som är anslutna till entreprenaden ska ronderas förebyggande veckovis, även om det inte finns synligt behov av renhållning eller sortering. Den sociala närvaron är viktig, och ger ett signalvärde i sig. Polisen är mycket positiv till detta i och med att det också går in i Broken Windows. Det är kortfattat en kriminologisk teori som bygger på att ett bostadsområde som är rent, snyggt, plus att det är ordning och reda signalerar att platsen tas om hand. Detta leder till en högre upplevd trygghet hos de boende, och det positiva grupptrycket minskar skadegörelsen på platsen i fråga. 

Foto: M29s medarbetare 

Leverantören är i detta fall M29 som är baserade i Märsta. Deras affärsidé går ut på att skapa anställningsmöjligheter för den som befinner sig långt från arbetsmarknaden, vilket ger många positiva effekter. M29 är ett arbetsintegrerande socialt företag, en viktig resurs i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning. Inför 2020 förstärkte Samordningsförbundet t.ex. det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer - varav M29 är en av dem.

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...