Tryggare Väsby bjöd in till kick-off den 26 januari på Scandic i Väsby. Alla medlemmar, trygghetsenheten, Upplands Väsby kommun och LOP Sollentuna var inbjudna.

Uppslutningen var god och visar på det stora engagemang som finns för Väsby, från hyresvärdar, centrumägare, bostadsrättsföreningar, kommun och polis.  

Dagen inleddes med en genomgång av 2022 års verksamhetsår och hur planerna ser ut för 2023. 

Många goda erfarenheter, tankar och idéer om hur Tryggare Väsby kan bidra till trivseln och tryggheten i Väsby diskuterades. Dagen avslutades med en gemensam middag. En lyckad kick-off med en bra start på 2023 års verksamhetsår. 

En blänkare framåt är att Tryggare Väsby kommer att arbeta mer med platsaktivering och utsmyckning av stadsrummet.

Ett urval av vad vi genom samverkan åstadkommit under 2022:

Trygghetsvandring tillsammans med medlemmar, kommun och polis i centrala Väsby. 

Foto: Trygghetsvandring centrala Väsby.

Tre bostadsrättsföreningar har trygghetsbesiktigat sina fastigheter inom ramen för medlemskapet. Besiktningen ger fastighetsägare djupgående kunskap om fastighetens byggnadstekniska svagheter och styrkor, samt åtgärdsförslag som främjar boendetryggheten. 

Foto: Trygghetsbesiktning Brf Optimus. 

Tryggare Väsby erbjuder sina bostadsrättsmedlemmar inom ramen för medlemskapet att trivselvärdar besöker deras bostadsförening på kvällar för att öka närvaron. Detta genom ett samarbete med Väsbyhem. Trivselvärdarnas uppgift är att vara ute i bostadsområdena och bygga en relation till vuxna och ungdomar. 

Trivselvärdar

Foto: Trivselvärdar.

Under sommaren har Tryggare Väsby haft fyra feriearbetare som arbetat utifrån föreningens målsättningar hos våra bostadsrättsmedlemmar. 

Foto: Feriearbetare sommaren 2022. 

Sigma Trädgårdspark är en ny mötesplats på baksidan av Sigma centrum som uppmuntrar till en positiv användning av platsen och är ett trivsamt inslag i stadsrummet. Trädgårdsparken som stod färdig i maj är ett samarbete mellan Väsbyhem, Tryggare Väsby och Bee Urban. 

Foto: Sigma Trädgårdspark.

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
14 mars 2023

Öppna aktiviteter i Suseboparken och Blå parken

En frisk generation är en ideell förenings som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som vuxna, är k...