Väsbybor ska känna sig trygga i sin hemmiljö. Tryggare Väsby erbjuder sina medlemmar förmånen att inom ramen för medlemskapet trygghetsbesiktiga sina fastigheter. Hälften av föreningens bostadsrättsmedlemmar har trygghetsbesiktigat sina fastigheter.

Trygghetsbesiktningarna genomförs av en extern aktör, Svensk Trygghetscertifiering. Besiktningen innebär en översyn av fastigheten utifrån ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv.

Efter avslutad besiktning får fastighetsägaren ett protokoll som redogör för fastighetens byggnadstekniska styrkor och svagheter, samt förslag på vilka förebyggande åtgärder man kan genomföra, för att på så sätt öka tryggheten och minimera risken för exempelvis källarinbrott, obehörigt häng i trapphus eller skadegörelse. Detta påverkar givetvis tryggheten i bostadsområdet överlag ju fler fastighetsägare som genomför trygghetsbesiktningarna och arbetar med brottsförebyggande åtgärder. 

Föreningen har som mål att minst 70 procent av föreningens bostadsrättsmedlemmar ska givits möjligheten att trygghetsbesiktiga sina fastigheter innan året är slut.

Medlemmar som har trygghetsbesiktigat sina fastigheter:

  • Brf Terrassen, mars 2022
  • Brf Suseboparken, maj 2022
  • Brf Optimus, oktober 2022
  • Brf Kullavägen, november 2022
  • Gamla Väsby 1179, mars 2023

 

Genom gemensamma krafter ökar vi tryggheten i Väsby!

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...