Camilla König Ekegren är verksamhetschef på Väsby Promotion som är en fristående ideell förening som ägs och finansieras av sina medlemmar. Väsby Promotion har funnits i 20 år och är ett etablerat och viktigt nätverk i Väsby, för alla aktörer: stora som små företag, föreningar och offentlig verksamhet. Därför såg Tryggare Väsby en viktig relation i Väsby Promotion och en lunchträff ägde rum, på Nonno´s i Bredden (f.d. Infracity).

 

Väsby Promotion fungerar som en mötesplats som arbetar för företagare och lokalt entreprenörskap i Väsby, vilket gör dem till en viktig aktör i det nätverksbyggande som Tryggare Väsby arbetar med just nu. Detta gjorde det extra roligt att ses och ta del av all lokal kunskap, men också att förstå näringslivs- och utvecklingsfrågor i Väsby bättre.

Tack Camilla och Väsby Promotion för en givande och inspirerande lunch!

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.