Bild: Trygghetskväll Mässingen maj 2023.

Stort tack Upplands Väsby kommun, lokalpolisområde Sollentuna och alla Väsbybor som kom och lyssnade på oss under trygghetskvällen torsdagen den 11 maj. Arrangörer var Upplands Väsby kommun och lokalpolisområde Sollentuna. Ett stort antal trygghetsaktörer deltog och tillsammans presenterades trygghetsarbetet som bedrivs i Upplands Väsby. Tryggare Väsby och Väsbyhem var med och pratade trygghetsfrågor ur ett fastighetsägarperspektiv.

Kvällen startade med mingel och invigdes av Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande och Kristoffer Lundstedt, t.f. lokalpolisområdeschef.

Väsbyborna som deltog fick höra om Trygghetenheten och polisens gemensamma trygghetsarbete med att ta fram lägesbilder och styra resurser. Trygghetsenheten och polisen presenterade den nya samverkansöverenskommelsen som undertecknats parterna emellan. Samverkansöverenskommelsen består av gemensamt arbete för att höja kunskapen kring brott i nära relation, reducera rekryteringen till kriminella strukturer, vidareutveckla avhopparverksamheten, stärka samverkan mot organiserad brottslighet och minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.

Förebyggandeteamet var med och presenterade deras arbete med stöd för ungdomar och vuxna i kommunen, bland annat om deras uppsökande verksamhet, familjerådgivning och genom Mini-Maria en verksamhet som vänder sig till unga i riskzon.  

Tryggare Väsby och Väsbyhem presenterade fastighetsägares arbete för att öka boendetryggheten, genom bland annat hela och rena yttre miljöer, ökad närvaro på kvällar och stärkt skalskydd. 

Trygghetskvällen visar på den väl upparbetad och välfungerande samverkan som finns mellan de olika trygghetsaktörerna i kommunen. Budskapet från kvällen var tydlig: det bedrivs ett gediget arbete med en gemensam målsättning att Väsbybor ska uppleva så hög trygghet som möjligt. Alla kan inte göra allt, men alla ska göra sitt och för att nå framgång måste vi samverka, säger Helena Kihlanki, verksamhetsansvarig Tryggare Väsby.

Kvällen avslutades med ett panelsamtal.

Medskick för Väsbybor från kvällen – vad kan jag själv göra?

  • Lär känna dina grannar
  • Lär känna ditt närområde
  • Ta en promenad där unga vistas
  • Engagera dig – grannstöd, nattvandringar, trygghetsvandringar.
  • Tipsa polisen, anmäl brott
  • Felanmälan via Väsbyappen
  • Engagera din bostadsrättsförening/samfällighet i Tryggare Väsby

 

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...