Träd och buskplanteringar är ett kärt inslag i stadsmiljön bidrar med såväl estetiska värden som ekosystemtjänster, så även i Elisparken. De kan skapa rumslighet liksom avgränsa olika användningsområden i parker eller på andra grönytor. Men det finns två sidor av myntet, och de kan också påverka tryggheten i ett bostadsområde. 

 

 

Foto: Elisparken, Upplands Väsby 2020-10-28

Upplands Väsby kommun har nyligen gjort ett stort arbete i Elisparken - vilket Tryggare Väsby vill uppmärksamma. Det är alltid är en balansgång att arbeta med grönområden och parker i stadsmiljö. Det som boende dagtid upplever som stora kvaliteter - såsom träd, buskar och annan växtlighet - upplevs sedan av många som otrygga miljöer efter mörkrets inbrott. Man gärna ha en överblickbarhet och en tydlighet, samtidigt som rumslighet, vacker växtlighet och rika utemiljöer är väldigt uppskattade inslag, speciellt i stadsparker. 

I Elisparken har växtligheten varit rik, vilket har uppmärksammats vid områdesvandringar bland annat. Risken är att det skapas skyddade miljöer för de som vill bedriva olaglig verksamhet eller gömma saker i buskagen. Nu har Väsby kommun valt att tas de iakttagelserna på allvar och har gjort en ordentlig genomgång i parken, som är centralt belägen och en uppskattad plats av Väsbyborna. 

Därför är Elisparken ett fint exempel, där man genomfört väl avvägda förändringar. Att Väsbys stadsmiljöer är av hög kvalitet och är tydligt omhändertagna, är i sig en förutsättning för trygghet. Detta attraherar både boende och besökare, vilket leder till att man utvecklar en relation till platsen och visar omsorg för dess status.

Relaterade nyheter

12 oktober 2021

Studieplatser och läsecirklar i Sigma centrum

Sigma är också en plats för studier! Läs om vilka tider du kan komma och studera, eller om du är kvinna och vill vara med i Bibliotekets och Vägval Vuxens läsecirkel.
06 oktober 2021

Mötesplats för kvinnor i Sigma, måndagar kl. 10.00–12.00

Nya satsningar äger rum i Sigma Centrum under hösten och vintern 2021. Mötesplats för kvinnor till exempel, som äger rum varje måndag fram till den 13 december, där man ses på en gemensam fika och umgås.