Träd och buskplanteringar är ett kärt inslag i stadsmiljön bidrar med såväl estetiska värden som ekosystemtjänster, så även i Elisparken. De kan skapa rumslighet liksom avgränsa olika användningsområden i parker eller på andra grönytor. Men det finns två sidor av myntet, och de kan också påverka tryggheten i ett bostadsområde. 

 

 

Foto: Elisparken, Upplands Väsby 2020-10-28

Upplands Väsby kommun har nyligen gjort ett stort arbete i Elisparken - vilket Tryggare Väsby vill uppmärksamma. Det är alltid är en balansgång att arbeta med grönområden och parker i stadsmiljö. Det som boende dagtid upplever som stora kvaliteter - såsom träd, buskar och annan växtlighet - upplevs sedan av många som otrygga miljöer efter mörkrets inbrott. Man gärna ha en överblickbarhet och en tydlighet, samtidigt som rumslighet, vacker växtlighet och rika utemiljöer är väldigt uppskattade inslag, speciellt i stadsparker. 

I Elisparken har växtligheten varit rik, vilket har uppmärksammats vid områdesvandringar bland annat. Risken är att det skapas skyddade miljöer för de som vill bedriva olaglig verksamhet eller gömma saker i buskagen. Nu har Väsby kommun valt att tas de iakttagelserna på allvar och har gjort en ordentlig genomgång i parken, som är centralt belägen och en uppskattad plats av Väsbyborna. 

Därför är Elisparken ett fint exempel, där man genomfört väl avvägda förändringar. Att Väsbys stadsmiljöer är av hög kvalitet och är tydligt omhändertagna, är i sig en förutsättning för trygghet. Detta attraherar både boende och besökare, vilket leder till att man utvecklar en relation till platsen och visar omsorg för dess status.

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.