Tryggare Väsby har beslutat att de medlemmar som vill ha en trygghetsbesiktning ska få det inom ramen för medlemskapet. Detta för att få en djupare kunskap kring vilka byggnadstekniska svagheter och styrkor som finns i fastigheten som besiktigas. Också för att få en översikt av vilka förebyggande åtgärder man kan genomföra, för att på så sätt öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta påverkar givetvis tryggheten i bostadsområdet överlag ju fler fastighetsägare som genomför trygghetsbesiktningarna. 

Brf Suseboparken har fått ta del av Väsbyhems check-lista för att gå igenom sina fastigheter och se över sin fastighet. Man bestämde sig för att man ville gå vidare med det konkreta trygghetsarbetet och genomföra en trygghetsbesiktning. Tryggare Väsby har valt att göra detta via en utomstående expert, Svensk Trygghetscertifiering

Nästa steg i besiktningen är att få ta del av det protokoll som Svensk Trygghetsbesiktning tar fram efter dokumentering och analys. Därefter får Brf Suseboparken besluta vilka åtgärder som skall genomföras och i vilken prioriteringsordning.

 

 

Foto: Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering AB, bryter på källardörrarna i Brf Suseboparken för att testa brytskyddet.  

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...