Helena Kihlanki tillträdde som ny verksamhetsansvarig för Tryggare Väsby den 15 augusti 2022.

Helena kommer från konsultföretaget Urban Utveckling som har lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsägarsamverkan, och som arbetar i ett flertal lokalt BID-inspirerade fastighetsägarföreningar runt om i Stockholmsområdet. Helena har erfarenhet av fastighetsägarsamverkan från Sigtuna kommun, samt att arbeta med trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete i fastighetsbranschen.

Helena har en kandidat i Samhällsplanering, en i Kulturgeografi och en master i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning.

"Jag är tacksam för att jag har fått förtroendet att ta över efter Karin Göransson som gjort ett fantastiskt arbete i Tryggare Väsby. Centrala Upplands Väsby är ett spännande område, där det sker stora investeringar i nya bostäder och i de gemensamma yttre miljöerna. Tryggheten har blivit allt viktigare vid val av bostadsområde, vilket gör Tryggare Väsbys och medlemmarnas arbete ännu viktigare", säger Helena.

Hon ser ett stort engagemang och driv från lokala fastighetsägare i centrala Upplands Väsby, som hon vill möta upp genom att förvalta de fina samarbeten som arbetats fram och utveckla nya.  

Helena säger att det första hon vill göra är att lära känna området, lyssna in styrelsen och medlemmarnas visioner för Tryggare Väsby. För att kunna ge medlemmarna det bästa stödet i dagens utmaningar.

"Jag och styrelsen ser fram emot att arbeta tillsammans med Helena som redan visat ett stort engagemang. Hennes erfarenhet av fastighetsägarsamverkan och trygghetsfrågor gör att vi känner oss trygga med att hon kan förvalta det arbete som byggts upp, samtidigt som vi utmanar oss i att ta nästa steg i föreningens utveckling", säger Peyman Rezapour, Ordförande Tryggare Väsby/Väsbyhem.

Peyman och hela styrelsen vill tacka Karin Göransson för hennes arbete för Tryggare Väsby.

"Karin har genom sin stora erfarenhet av samverkan arbetat fram ett flertal samarbeten som bidragit till ökad trivsel och trygghet i centrala Upplands Väsby. Hennes intresse och kunskaper inom kommunikation har gjort att Tryggare Väsby blivit en kanal för det viktiga trivsel- och trygghetsarbetet som föreningen och medlemmar bedriver i centrala Upplands Väsby", säger Peyman Rezapour, Ordförande Tryggare Väsby/Väsbyhem.

Foto: Helena Kihlanki, Verksamhetsansvarig Tryggare Väsby

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...