Tryggare Väsby bjöd in till ett frukostseminarium på temat levande bottenvåningar - hur de kan skapas och vad det har för betydelse för stadsutvecklingen. 

Seminariet hölls i Messingen den 14 september. Inbjudna var Tryggare Väsbys medlemmar som består av hyresfastighetsägare, lokalfastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Till seminariet var också medlemmarnas lokalhyresgäster inbjudna, som utgör en del av det lokala näringslivet. 

Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm var inbjuden talare. Hon pratade utifrån Fastighetsägarna Stockholms rapport "100 idéer för levande bottenvåningar" från 2022. Katrin bjöd på ett inspirerande och nytänkande samtal om hur man skapar läge med innehållsdrivet platsutveckling. Fokus var på att utgå i från platsens potential som i det här fallet var Centralvägen, Kvarnvägen och Kyrkvägen. 

Medtag från seminariet var att Tryggare Väsby har organisationen för att arbeta med att skapa levande bottenvåningar och att det behövs göras i dialog mellan medlemmar och i samarbete med lokalhyresgäster/lokala näringslivet.

Tyvärr var antalet lokalhyresgäster som deltog få och vi behöver bli fler för att få i gång ett samarbete. Är du lokalhyresgäst till någon av Tryggare Väsbys medlemmar längs med Centralvägen, Kvarnvägen och Kyrkvägen? Tveka inte att höra av er till oss så kan vi berätta mer. 

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...