I samverkansavtalet som upprättades 2019 har parterna ingått ett systematiskt samarbete för att skapa en tryggare offentlig miljö. I det förnyade avtalet kompletteras detta med en särskild inriktning på förebyggande insatser gentemot ungdomar som bedöms riskera hamna i brottslighet.

Detta betyder att representanter för kommun och polis regelbundet och nära samarbetar kring trygghetsfrågor.

Kommun och polis för en kontinuerlig dialog där man arbetar fram fokusområden för de kommande två åren. I lägesbilden jobbar man fram analyser som innehåller brottsproblematik men även andra otryggsskapande  händelser som äger rum i Väsby. De medborgarundersökningar som har genomförts finns också med i underlaget.

- Vi måste tillsammans rikta våra insatser mot barn och ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vägen fram i det långsiktiga trygghetsarbetet, säger kommunens brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski i ett pressmeddelande. 

Fakta om överenskommelsen (läs mer i pressmeddelandet)
Polisen och Upplands Väsby kommun förlänger det pågående samarbetet som finns beskrivet i ett samverkansavtal och medborgarlöfte. Överenskommelsen innebär att parterna tillsammans ska fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder i kommunen.

Inför den nya avtalsperioden finns det ett särskilt fokus på tre målområden:

  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.
  • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och utveckla ett stöd för individer som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

 

Relaterade nyheter

12 oktober 2021

Studieplatser och läsecirklar i Sigma centrum

Sigma är också en plats för studier! Läs om vilka tider du kan komma och studera, eller om du är kvinna och vill vara med i Bibliotekets och Vägval Vuxens läsecirkel.
06 oktober 2021

Mötesplats för kvinnor i Sigma, måndagar kl. 10.00–12.00

Nya satsningar äger rum i Sigma Centrum under hösten och vintern 2021. Mötesplats för kvinnor till exempel, som äger rum varje måndag fram till den 13 december, där man ses på en gemensam fika och umgås.