I samverkansavtalet som upprättades 2019 har parterna ingått ett systematiskt samarbete för att skapa en tryggare offentlig miljö. I det förnyade avtalet kompletteras detta med en särskild inriktning på förebyggande insatser gentemot ungdomar som bedöms riskera hamna i brottslighet.

Detta betyder att representanter för kommun och polis regelbundet och nära samarbetar kring trygghetsfrågor.

Kommun och polis för en kontinuerlig dialog där man arbetar fram fokusområden för de kommande två åren. I lägesbilden jobbar man fram analyser som innehåller brottsproblematik men även andra otryggsskapande  händelser som äger rum i Väsby. De medborgarundersökningar som har genomförts finns också med i underlaget.

- Vi måste tillsammans rikta våra insatser mot barn och ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vägen fram i det långsiktiga trygghetsarbetet, säger kommunens brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski i ett pressmeddelande. 

Fakta om överenskommelsen (läs mer i pressmeddelandet)
Polisen och Upplands Väsby kommun förlänger det pågående samarbetet som finns beskrivet i ett samverkansavtal och medborgarlöfte. Överenskommelsen innebär att parterna tillsammans ska fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder i kommunen.

Inför den nya avtalsperioden finns det ett särskilt fokus på tre målområden:

  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.
  • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och utveckla ett stöd för individer som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

 

Relaterade nyheter

19 april 2021

Hyr lägenhet i nya Åhusen!

Väsbyhem hyr nu ut ett 30-tal lägenheter i det första Åhuset, som ligger i stationsområdet. Det finns lägenheter mellan 2 rum och kök upp till 4 rum och kök, i ett rökfritt område med tillgång till bilpool.
24 mars 2021

Thérèse – en drivkraft i Tryggare Väsby

Thérèse F är trygghetssamordnare på Väsbyhem. Hon har en mångårig erfarenhet av att samordna trygghetsskapande krafter och har varit delaktig i uppstarten av Tryggare Väsby.