I samverkansavtalet som upprättades 2019 har parterna ingått ett systematiskt samarbete för att skapa en tryggare offentlig miljö. I det förnyade avtalet kompletteras detta med en särskild inriktning på förebyggande insatser gentemot ungdomar som bedöms riskera hamna i brottslighet.

Detta betyder att representanter för kommun och polis regelbundet och nära samarbetar kring trygghetsfrågor.

Kommun och polis för en kontinuerlig dialog där man arbetar fram fokusområden för de kommande två åren. I lägesbilden jobbar man fram analyser som innehåller brottsproblematik men även andra otryggsskapande  händelser som äger rum i Väsby. De medborgarundersökningar som har genomförts finns också med i underlaget.

- Vi måste tillsammans rikta våra insatser mot barn och ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vägen fram i det långsiktiga trygghetsarbetet, säger kommunens brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski i ett pressmeddelande. 

Fakta om överenskommelsen (läs mer i pressmeddelandet)
Polisen och Upplands Väsby kommun förlänger det pågående samarbetet som finns beskrivet i ett samverkansavtal och medborgarlöfte. Överenskommelsen innebär att parterna tillsammans ska fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder i kommunen.

Inför den nya avtalsperioden finns det ett särskilt fokus på tre målområden:

  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.
  • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och utveckla ett stöd för individer som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

 

Relaterade nyheter

23 februari 2021

Peyman Rezapour ny styrelseordförande för Tryggare Väsby

Peyman Rezapour, social hållbarhetschef Väsbyhem, är ny styrelseordförande i Tryggare Väsby. Beslutet fattades i förra veckan av föreningsstämman och Peyman efterträder föregående styrelseordförande Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem.
23 februari 2021

Boverket utreder platssamverkan

Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. Tryggare Väsbys verksamhet är baserad på det sättet att arbeta, där fastighetsägare samverkar med boende och offentliga aktörer kring trygghet i ett bostadsområde.