I samverkansavtalet som upprättades 2019 har parterna ingått ett systematiskt samarbete för att skapa en tryggare offentlig miljö. I det förnyade avtalet kompletteras detta med en särskild inriktning på förebyggande insatser gentemot ungdomar som bedöms riskera hamna i brottslighet.

Detta betyder att representanter för kommun och polis regelbundet och nära samarbetar kring trygghetsfrågor.

Kommun och polis för en kontinuerlig dialog där man arbetar fram fokusområden för de kommande två åren. I lägesbilden jobbar man fram analyser som innehåller brottsproblematik men även andra otryggsskapande  händelser som äger rum i Väsby. De medborgarundersökningar som har genomförts finns också med i underlaget.

- Vi måste tillsammans rikta våra insatser mot barn och ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende och kriminalitet. Det är vägen fram i det långsiktiga trygghetsarbetet, säger kommunens brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski i ett pressmeddelande. 

Fakta om överenskommelsen (läs mer i pressmeddelandet)
Polisen och Upplands Väsby kommun förlänger det pågående samarbetet som finns beskrivet i ett samverkansavtal och medborgarlöfte. Överenskommelsen innebär att parterna tillsammans ska fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder i kommunen.

Inför den nya avtalsperioden finns det ett särskilt fokus på tre målområden:

  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.
  • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och utveckla ett stöd för individer som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Utveckla myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...