Bild: Suseboparken. 

En frisk generation är en ideell förening som arbetar med folkhälsa. Från och med den 22 mars kommer föreningen att anordna öppna aktiviteter på onsdagar i Suseboparken och lördagar i Blå parken. Aktiviteterna vänder sig till såväl barn som föräldrar, är kostnadsfria och kräver ingen anmälan eller egen utrustning. 

Tryggare Väsby är med och sponsrar aktiviteterna som utöver stärkt folkhälsa bidrar till en positiv aktivering av parkerna i centrala Väsby. 

Ladda ner informationsblad och sprid det gärna till hyresgäster/bostadsrättsmedlemmar. 

Relaterade nyheter

24 mars 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma 2023

Tryggare Väsbys föreningsstämma hölls den 23 mars hos Väsbyhem på Centralvägen 1 i Upplands Väsby. Under föreningsstämman hölls sedvanliga förhandlingar, vi blickade tillbaka på året som gått och satt verksamhetsplanen för 2023. 
12 mars 2023

Fastighetsägarna Stockholm bjöd in till nätverksträff för BIDs

I Stockholmsregionen finns det ett flertal BID-inspirerade föreningar, där fastighetsägare samverkar med kommun och polis i frågor som rör trygghet och trivsel. Dessa föreningar träffas några gånger om året via Fastighetsägarna Stockholm nätverk för BID...