Foto: Fredy Duran, FRG Upplands Väsby

Tryggare Väsby träffade FRG - Frivilliga resursgruppen i Upplands Väsby för att uppmärksamma krisberedskapsveckan, som är en informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. 

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom krisberedskapsveckan. Årligen anordnas den v.39, och i år 26 september till 2 oktober. Varje år har krisberedskapsveckan olika teman och i år är temat mat, med fokus på livsmedelsförsörjning. Krisberedskapsveckan uppmärksammas av lokala aktörer runt om i Sverige, en sådan aktör är FRG i Upplands Väsby. 

FRG är en del av Sveriges krisberedskap, och består av ett organiserat nätverk för lokala frivillighetsorganisationer samt individer, vars uppgift är att stötta kommuner vid extraordinära händelser. Alla medlemmar i FRG genomgår en grundutbildning som hålls av Sveriges Civilförsvarsförbund, och som MSB ger ekonomiskt stöd till. I utbildningen ingår utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap. 

Fredy Duran, är väsbybo och har valt att engagera sig i FRG. Dessutom är han en drivkraft i Tryggare Väsby. 

Jag har varit aktiv i FRG sedan 2017, och blir förvånad över hur få väsbybor som känner till organisationen som funnits sedan 2004, säger Fredy Duran.

FRG består av lokala hjältar, och är en viktig del av Upplands Väsbys motståndskraft. De utgör en samhällsresurs och har stöttat Upplands Väsby kommun med hjälpinsatser till väsbybor under coronapandemin, och i flyktingmottagandet från Ukraina. 

Under coronapandemin fick FRG i uppdrag av kommunen att hjälpa till med matvaruleveranser till äldre. 

Vårt uppdrag var att samordna spontanfrivilliga som anmälde sig att hjälpa till med matvaruleveranser till äldre och under 18 månader hjälpte vi äldre som inte kunde gå ut och handla själv på grund av smittoläget, säger Fredy Duran. 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina som ledde till att många ukrainare tvingades på flykt, fick FRG hjälpa till att förbereda flyktingmottagandet. 

Uppdraget vi fick av Upplands Väsby kommun var att tillsammans med kommunens flyktingsamordnare tömma ett äldreboende och förbereda lokalerna för flyktingmottagandet. Det innebar allt i från att åka till IKEA och inhandla möbler och montera möbler, samt ställa i ordning andra förnödenheter som tandborstar, handdukar och kläder. För att de som kom skulle känna sig välkomna. Vi gjorde också ett lekrum för barn, säger Fredy Duran. 

Upplands Väsbys kommuns beredskap för flyktingmottagandet från Ukraina var större än antalet Ukrainare som faktiskt sökte sig till kommunen.

Prognosen av antalet Ukrainare som Upplands Väsby kommun skulle ta emot blev sedan mindre än vad som prognosen först visade. Men insatsen visade på ett gott samarbete mellan lokala aktörer i Upplands Väsby. 

Våra olika perspektiv gjorde att vi kunde lösa problem snabbt och enkelt, vilket visar på kraften som finns hos FRG, säger Fredy Duran. 

Idag står samhället inför nya möjliga extraordinära händelser, som exempelvis livsmedelsförsörjning och energikris. Upplands Väsby kommun och FRG krisberedskap behandlas löpande. 

FRG agerar på beslut av kommunen. Om det blir en kris, exempelvis en brand eller elavbrott är det alltid kommunens säkerhetschef som beslutar om de behöver hjälpinsatser från FRG. En gång i månad träffar vi Säkerhetschefen för att föra dialog om hur vi ska agera i olika situationer, säger Fredy Duran. 

Löpande arbetar FRG med att kommunicera krisberedskap och har hand om spontanfrivilliga som vill hjälpa till i olika samhällskriser.

Från måndag 26 september till fredag 30 september kl 11.00-13.00 och 16.00-18.00 kommer Fredy tillsammans med FRG att befinna sig i Väsby Centrum för att uppmärksamma  krisberedskapsveckan. Där har du som väsbybo möjlighet att ställa dina frågor om hemberedskap. FRG har goda kunskaper om hur du som boende och hur bostadsrättsföreningar kan förbereda sig på olika krissituationer, exempelvis elavbrott. 

På måndag kommer vi dela ut information om hemberedskap. Vi kommer även att ställa ut en krisberedskapslåda, som innehåller olika produkter som man bör ha hemma i beredskap. MSB rekommenderar att alla privatpersoner ska ha tillräcklig beredskap för mat, vatten, värme och kommunikation för att klara en vecka vid händelse av kris. På torsdag kommer vi i samarbete med Väsby Centrum och tillsammans med Civilförsvarsföreningen låta väsbybor samt butikspersonal priva på hjärt- och lungräddning, i samband med världshjärtdagen, säger Fredy Duran. 

Här kan du läsa mer om FRG.

Här kan du läsa mer om krisberedskapsveckan. 

Här kan du läsa mer om Världshjärtdagen i Väsby Centrum

 

 

 

 

Relaterade nyheter

19 september 2023

Integration och platsaktivering genom stadsodling

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Kultur i Sigma har ingått ett samarbete kring stadsodling. Samarbetet innebär att två odlingslådor i Sigma Trädgårdspark har upplåtits till Kultur i Sigma.
18 september 2023

Medborgardialog i Sigma 5/10

Upplands Väsby kommun bjuder in till medborgardialog i Sigma. Kom förbi och träffa representanter från kommunen, Väsbyhem, polis, räddningstjänst och föreningar. Tryggare Väsby är på plats. Kom förbi och berätta om vad du tycker om ditt område. Det blir...